Nu: 7623 ongevaccineerden

Snow

Privacyverklaring

 

Hoegrootzijnwij.nl is een website van de V-Groep, gevestigd in de gemeente Zaanstad,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://hoegrootzijnwij.nl
[email protected]


Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoegrootzijnwij.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die hoegrootzijnwij.nl verwerkt:

⁃ Voor- en achternaam
⁃ Geslacht
⁃ E-mailadres
⁃ Geboortejaar
⁃ Locatie
⁃ Antwoorden op de onderzoeksvragen


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hoegrootzijnwij.nl (en haar diensten) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Aangeraden wordt aan ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat hoegrootzijnwij.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan wordt die informatie direct verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoegrootzijnwij.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

⁃Verwerking en maken van verbindingen (locatie/leeftijdsgroep/geslacht) voor het onderzoeksrapport met de gegeven antwoorden van de deelnemers
⁃Verzenden van onze nieuwsbrief in de toekomst
⁃Aanbieden van locatie-informatie over (on)gevaccineerden op de real-time online landkaart
⁃Eenvoudig toegang geven tot resultaten van de het onderzoek voor de deelnemers
⁃Geregistreerden informeren over 'Hoe groot zijn wij' activiteiten (update/resultaten/samenwerkingen)


Wat is de bewaartermijn

Hoegrootzijnwij.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van maximaal 2 jaar voor de persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

Hoegrootzijnwij.nl verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde en zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Hoegrootzijnwij.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De resultaten van het onderzoek worden niet op persoonsniveau inzichtelijk gemaakt en zijn niet traceerbaar in de publicatie van de onderzoeksresultaten.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoegrootzijnwij.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kan hoegrootzijnwij.nl hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door hoegrootzijnwij.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij hoegrootzijnwij.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die hoegrootzijnwij.nl van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt hoegrootzijnwij.nl u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Hoegrootzijnwij.nl reageert zo snel mogelijk, echter wel binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoegrootzijnwij.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging persoonsgegevens

Hoegrootzijnwij.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en zal dit blijven monitoren.
Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

 

Deel Hoe Groot Zijn Wij!

Contact     Email: [email protected] 
Privacy