Nu: 7623 ongevaccineerden

Snow

FAQ

 

Tijdens het starten van dit onderzoek komen er goede vragen vanuit de deelnemers. Wij hebben die vragen verzameld en proberen die hieronder zo goed mogelijk bij te houden en te beantwoorden. hoegrootzijnwij.nl staat voor volledige transparantie en openheid waarbij we wel gehouden zijn aan de richtlijnen van de Nederlandse wetten.

1. Wie organiseren hoegrootzijnwij.nl, wat is de organisatievorm?

Maikel en Claudie zijn dit onderzoek als burgerinitiatief gestart. Claudie (maatschappelijk betrokken en van origine marketeer/communicatiedeskundige) heeft Maikel (programma manager van technische reorganisaties en verbetertrajecten) in juli 2020 benaderd om samen dit onderzoek op te zetten omdat er gewoon geen op feiten gebaseerde data beschikbaar was over de grootte van de groep ongevaccineerden (Covid19). Maikel had al eerder stem en pol websites opgezet en zei meteen "Ja doen we!" Er zijn dus twee mensen binnen dit initiatief op persoonlijke titel. V-groep is de werkgroep van Maikel, waar vanuit in de toekomst wellicht meer onderzoeken of projecten worden geinitieerd.


2. Staan de initiatiefnemers van hoegrootzijnwij.nl neutraal in het vaccinatiedebat?

Een goed onderzoek is enkel en alleen professioneel wanneer het neutraal wordt ingestoken en je daadwerkelijk kunt spreken van op waarheid gebaseerde feiten. Dat is het vertrekpunt van dit onderzoek. Zowel Maikel als ook Claudie zijn beide (nog) ongevaccineerd. Echter beiden hebben respect voor een ieder, ongeacht de keuze. Ze zijn voorvechters voor de keuzevrijheid en staan voor openheid en rechtvaardigheid. Ze hebben met dit onderzoek er heel veel belang bij dat dit zo neutraal mogelijk een professioneel eindresultaat geeft om zo goed in beeld te krijgen hoe groot de groep niet-gevaccineerden echt is. Ze hopen daarmee de realiteit weer te geven en daarmee alle aannames inzake de grootte van deze groep en tevens de informatie door de overheid over de aantallen met de daadwerkelijke feitelijke cijfers te kunnen onderbouwen en/of daarmee eventuele onjuistheden recht te zetten.


3. Kunnen de volledige namen en meer traceerbare relevante informatie over de initiatiefnemers worden bekendgemaakt?

Wie de initiatiefnemers zijn is geen geheim. In eerste instantie zijn de de eerste uitnodigingen via ruim 30 mensen uitgezet die Claudie of Maikel allemaal persoonlijk heel goed kennen. Dit met het verzoek om het weer door te zetten. Daarbij wisten die eerste mensen dat Maikel en Claudie hen akkoord had gegeven om contactinformatie door te geven wanneer daar behoefte aan zou zijn. Mocht iemand echt heel noodzakelijk vinden om hen te contacten, dan kan dat uiteraard via het email adres: [email protected] en dan kan er, wanneer die behoefte er is, besloten worden om elkaar telefonisch te contacten.


4. Welke extra beveiligingsmaatregelen hebben jullie getroffen om het onderzoeksproces, de data en de resultaten te beschermen tegen hacking en lekken?

Het is idealistisch om te denken om alles 100% te kunnen beschermen. Zelfs de grootste bedrijven worden gehackt op hele vernuftige manieren. Voor zover hoegrootzijnwij.nl het heeft kunnen beveiligen heeft ze dat gedaan. Zij hebben middels de laatste beveiligingsinzichten de data beveiligd. Dit betekent onder andere gebruik van Cloudflare en Recaptcha V3. Binnen de mogelijkheden is het maximaal haalbare en noodzakelijke gerealiseerd.


5. Hebben hoegrootzijnwij.nl de vragen uit het onderzoek zelf opgesteld of zijn daar meer deskundigen bij betrokken geweest?

Maikel beschikt over veel ervaring op het gebied van online onderzoeken. Daarnaast is Claudie HEAO afgestudeerd op Marketingcommunicatie en heeft veel ervaring met consument- en marktonderzoeken en meerjarige structurele mystery shopping onderzoeken & rapportages. De vragen zijn door hen beiden opgesteld en daarna binnen hun professionele en ook hun persoonlijke netwerk getoetst en waarvan tips en opmerkingen, waar mogelijk, zijn verwerkt in de onderzoeksvragen.


6. Hoe worden mensen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek van hoegrootzijnwij.nl?

hoegrootzijnwij.nl is een neutraal en onafhankelijk burgerinitiatief om te achterhalen hoe groot de groep niet-gevaccineerden is. Iedereen, ongeacht gevaccineerd of ongevaccineerd, is welkom om deel te nemen en draagt daarmee bij aan een representatief onderzoeksresultaat. hoegrootzijnwij.nl is in het Nederlands opgezet en is gestart op 1 september 2021 met ruim 30 persoonlijke uitnodigingen direct van Claudie en Maikel aan mensen die ze goed kennen. In eerste instantie is dit de groep die gevraagd is deze 1 op 1 door te zetten aan mensen die zij weer goed kennen, etc.
Zo is er in de eerste anderhalve week een groep van ruim 6.000 mensen bereikt. Ondertussen is de feedback verwerkt die hieruit naar voren kwam en is de website op het gebied van tekst en uitleg aangepast. Midden september gaat hoegrootzijnwij.nl verder met het uitzetten van het onderzoek via zoveel mogelijke verschillende sociale media, aangesloten groepen en ook via de persoonlijke benadering. De vragen zijn algemeen opgesteld zodat iemand, ongeacht zijn/haar, de vragen altijd goed kan beantwoorden. Iedereen is welkom om aan het onderzoek deel te nemen in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint Maarten en als laatste ook België.


7. Waarom wordt er gevraagd om het email adres is te vullen?

Na het invullen van de vragen kunt u inloggen (bevestig uw deelname s.v.p. via de ontvangen email door daarin te klikken op de link). Daarmee kunt u de resultaten real time inzien.
Elk professioneel onderzoek maakt gebruik van email verificatie. Dit om te voorkomen dat mensen het onderzoek dubbel of zelfs vaker invullen. Helemaal voorkomen kan je dat niet, maar om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te kunnen behalen is dit een ingebouwde veiligheids-check. Daarnaast wil hoegrootzijnwij.nl niet iedereen zondermeer toegang geven tot de real-time uitslag. Hiervoor heeft iedereen die aan het onderzoek heeft meegedaan door zijn/haar email adres wel de toegang tot de resultaten. De open antwoorden bij sommige onderdelen worden later verwerkt in het onderzoeksrapport. Een andere reden, voor in de toekomst, zou kunnen zijn dat hoegrootzijnwij.nl samen gaat werken met andere initiatieven en de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek daarvan op de hoogte zou willen stellen en zo de doelgroep de kans te geven te kunnen gaan samenwerken wanneer daarvoor de behoefte is. Het email adres is alleen voor intern gebruik vanuit hoegrootzijnwij.nl.


8. Worden er naast het email adres ook gedetailleerde persoonlijke gegevens gevraagd?

De persoonlijke gegevens die gevraagd worden geven in principe niet de gelegenheid om in detail op persoonsniveau mensen gemakkelijk te achterhalen. hoegrootzijnwij.nl heeft in ieder geval niet de intentie om de data anders te gebruiken dan voor het directe onderzoeksresultaat. De resultaten die inzichtelijk zijn, zijn altijd afzonderlijk van de naam en het mailadres. Naast het verzoek om de antwoorden naar waarheid in te vullen worden de volgende gegevens gevraagd:

⁃ Naam
Dit mag je eigen naam zijn of een fictieve naam. Dit wordt 'slechts' gebruikt voor de aanhef van de emailcorrespondentie en het welkomstwoord op de website na inloggen.
Dit mag uiteraard ook alleen de voornaam zijn.

⁃ Geboorte jaar (XXXX)
Hiervoor is gekozen om de verschillende resultaten naast de leeftijdsgroepen te kunnen leggen voor de analyse en de rapportage.

⁃ Geslacht
Dit is gevraagd om te verwerken bij het maken van mogelijke verbindingen bij de verschillende antwoorden en dient voor verwerking in de onderzoeksresultaten.

⁃ Postcode (XXXX XX / zonder huisnummer)
Deze is om twee redenen gevraagd. Als eerste om zo te kunnen terugzien op de real-time landkaart hoeveel gelijkgestemden er in de omgeving wonen. En het is tevens goed om te gebruiken met het leggen van mogelijke verbindingen, locatie georiënteerd, in de rapportage.

⁃ Email adres (+ wachtwoord welke enkel bij de deelnemer zelf bekend is)
Deze is om een aantal redenen gevraagd. Als eerste ter verificatie om zeker te weten dat deze persoon ook daadwerkelijk het onderzoek heeft ingevuld en om te voorkomen dat mensen meervoudig hetzelfde onderzoek keer op keer opnieuw invullen. Daarnaast wil hoegrootzijnwij.nl haar deelnemers schriftelijk op de hoogte stellen van de bevindingen van het onderzoek en hen op de hoogte houden van mogelijke samenwerkingen die hieruit zouden kunnen voortvloeien in de toekomst. hoegrootzijnwij.nl zal de emailadressen nooit afstaan aan derden.


9. Ziet hoegrootzijnwij.nl zich als eigenaar van de onderzoeksgegevens en de resultaten? Wie beslist over eventuele publicatie van de (bepaalde) resultaten?

hoegrootzijnwij.nl is eigenaar van het onderzoek. De laatste resultaten zijn voor de deelnemers direct na het inloggen in te zien. Het uiteindelijke onderzoeksrapport kan met serieuze partijen, die respect hebben en blijven houden voor de onderzochte gegevens en de bijbehorende doelgroep, in overleg gratis worden gedeeld. In geen enkel geval zullen de emailadressen worden gedeeld met derden of op enerlei wijze worden verwerkt in de resultaten.


10. Welke doelen beoogt hoegrootzijnwij.nl te behalen met dit onderzoek?

Zoals door velen als zodanig ervaren wordt de groep niet-gevaccineerden als minderheidsgroep gezien en worden zij veelal weggezet als niet gewenst, onverantwoordelijk en complotdenkers. Naast een maatschappelijk belang en het ontbreken van een feitelijk op waarheid gebaseerd neutraal en onafhankelijk onderzoek zijn er nog een aantal doelstellingen die hoegrootzijnwij.nl wil beogen met de resultaten van dit onderzoek.

Doelen:
1) Zoveel mogelijk mensen bereiken om het onderzoek kracht bij te zetten en daadwerkelijk een realistisch resultaat te beogen met de uitslagen.
2) Feitelijke cijfers verkrijgen t.a.v. de grootte en motivatie van de deelnemers en dit onderbouwen met uiteindelijk een onderzoeksrapport welke daadwerkelijk op waarheid gebaseerde data is uitgewerkt.
3) Communicatie en samenwerking tussen onze deelnemers en serieuze initiatieven optimaliseren wanneer daar de behoefte aan is. Ken de doelgroep! Dit om de mogelijkheid te geven om op veel vlakken samen te werken waar en wanneer nodig. Echter, vanwege de wet op de privacy kan en zal privéinformatie niet met derden kunnen worden gedeeld. Wij staan open voor serieuze partijen om ons medium als neutraal communicatiemiddel in te zetten.
4) Vertrouwen geven aan de doelgroep om te laten zien dat je niet alleen staat.

Note: Wanneer de doelgroep 'slechts' 15.000 mensen groot is, is er minder impact, dan wanneer je met 2 miljoen bent. Het feit is nu nog dat niemand weet vanuit welk aantal daadwerkelijk uitgegaan moet worden. Volgens hoegrootzijnwij.nl is dat juist essentieel om boven tafel te krijgen zodat duidelijk is waar men staat en waar men op kan rekenen qua groep grootte.


11. Hoe kan ik met hoegrootzijnwij.nl contact opnemen?

hoegrootzijnwij.nl is bereikbaar via email: [email protected] Mocht blijken dat er behoefte bestaat voor een persoonlijk onderhoud dat zal dat per email worden afgestemd en waar nodig telefonisch of persoonlijk een afspraak worden gemaakt. Ook de initiatiefnemers van hoegrootzijnwij.nl hebben recht op privacy en willen voorkomen dat dit vrijwillige burgerinitiatief een complete dagtaak wordt.


12. Heeft hoegrootzijnwij.nl uw privacy gewaarborgd?

hoegrootzijnwij.nl is een website van de V-Groep, gevestigd in de gemeente Zaanstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactinfo: https://hoegrootzijnwij.nl / [email protected]


Persoonsgegevens

hoegrootzijnwij.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die hoegrootzijnwij.nl verwerkt:
⁃ Voor- en achternaam
⁃ Geslacht
⁃ E-mailadres
⁃ Geboortejaar
⁃ Locatie
⁃ Antwoorden op de onderzoeksvragen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

hoegrootzijnwij.nl (en haar diensten) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Aangeraden wordt aan ouders om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat hoegrootzijnwij.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected], dan wordt de informatie direct door hen verwijderd.

hoegrootzijnwij.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

⁃ Verwerking en maken van verbindingen (locatie/leeftijdsgroep/geslacht) voor het onderzoeksrapport met de gegeven antwoorden van de deelnemers
⁃ Verzenden van onze nieuwsbrief in de toekomst
⁃ Aanbieden van locatie-informatie over (on)gevaccineerden op de real-time online landkaart
⁃ Eenvoudig toegang geven tot resultaten van de het onderzoek voor de deelnemers
⁃ Geregistreerden informeren over 'Hoe groot zijn wij' activiteiten (update/resultaten/samenwerkingen)

Wat is de bewaartermijn?

hoegrootzijnwij.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. hoegrootzijnwij.nl hanteert de bewaartermijnen van maximaal 2 jaar voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

hoegrootzijnwij.nl verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zorgt voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
hoegrootzijnwij.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De resultaten van het onderzoek worden niet op persoonsniveau inzichtelijk gemaakt worden en zijn niet traceerbaar in de publicatie van de onderzoeksresultaten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

hoegrootzijnwij.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En daarnaast Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die hoegrootzijnwij.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kanhoegrootzijnwij.nl hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door hoegrootzijnwij.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen hoegrootzijnwij.nl u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. hoegrootzijnwij.nl reageert zo snel mogelijk, echter wel binnen vier weken, op uw verzoek.

hoegrootzijnwij.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe hoegrootzijnwij.nl persoonsgegevens beveiligt?

hoegrootzijnwij.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].


Alvast hartelijk dank voor uw vertrouwen en bijdrage aan een representatief onderzoeksresultaat.

Note: Deze FAQ wordt regelmatig geupdate naar aanleiding van uw input. (Huidige update 14-09-2021)

 

Deel Hoe Groot Zijn Wij!

Contact     Email: [email protected] 
Privacy